Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

GIS utredning av fosforbudget för en sjö samt åtgärder

Yoldia arbetar med provtagning, GIS-hantering, beräkningar samt bedömningar. Utredningen skall ta fram en total fosforbudget för en sjö. I uppdraget ingår att föreslå de lämpligaste åtgärderna för att minska fosforbelastningen.