Båtar och flottar

Båtar och flottar

Yoldia har flera snabbgående båtar mellan två och sex meters längd. Yoldia har även flera flottar. Farkosterna är utrustade med noggrann GPS och flera avancerade ekolod. Farkosterna transporteras på trailer med någon av våra fyrhjulsdrivna bilar.

Fältinstrument för mätning i vatten: Mätning från is

Fältinstrument för mätning i vatten

Yoldia flera instrument för fältmätning av pH, redoxpotential, ledningsförmåga, grumlighet. Instrumenten kan användas för momentana mätningar. Det går även att placera instrumenten i fält för insamling av data under längre tid.

Vattenprovtagare: Ruttnerhämtare för recipientvatten

Vattenprovtagare

Yoldia har olika provtagare för recipientvatten, grundvatten och industrivatten.

Sedimentprovtagare: t.v. Kajakhämtare, t.h. Kolvprovtagare

Sedimentprovtagare

Sedimentprovtagare för provtagning av intakta sedimentproppar. Med Kajakhämtare kan sedimenproppar på max 1 meters längd upptas. Med Kolvprovtagare kan sedimentproppar på ca 2 meters längd upptas.

Sedimentfälla: t.v. Dubbel sedimentfälla, t.h. Nedfallet efter 10 veckor.

Sedimentfällor

Med sedimentfällor mäts sedimentationshastighet och miljögiftsbelastningar. Fällorna placeras ofta nära botten samlar upp det som faller ned. Nedfallet kan analyseras på miljögifter.

Strömkors: Strömkors med flytboj och GPS

Strömkors

Med strömkors mäts vattenströmmar i sjöar och hav. Strömkorset placeras på önskat djup och följer med strömmen. Korsets hastighet och kurs registreras i en GPS.

Bottenfauna och plankton: t.v. Rambergrör för planktonprovtagning, ö.h. Van Weenprovtagare för bottenfauna, n.h. Håv (M42) för Sparkprovtagning av bottenfauna

Bottenfauna och plankton

Yoldia har all utrustning för provtagning av bottenfauna och plankton. Ekmanhuggare, Van Weenprovtagare, Rambergrör, olika håvar för plankton och bottenfauna etc.

Provfiske: t.v. fiskning med nät, t.h. mätning och vägning av fisk

Provfiske

Yoldia har olika sorters nät för provfiske, bland annat nät med olika maskvidder för standardiserat provfiske. Yoldia har erforderliga tillstånd för att få utföra provfiske.

Undervattensdokumentation: t.v. dykare som antecknar, t.h. dykare som filmar

Undervattens-dokumentation

Yoldia har utrustning för dokumentation under vatten. Vid behov använder vi även undervattenskameror och undervattenstelefon.

Ekolodningar och djupkartor: ö. djupkarta i 2D, n. djupkarta i 3D

Ekolodning och djupkartor

Vi utför ekolodningar för att göra mycket noggranna djupkartor. Vi har även möjligheter att leta efter föremål på bottnen. Resultatet presenteras i önskat dataformat. Exempel på format är GIS, CAD eller bildformat.

Övrig utrustning

Tryckloggar
Ramar för kartering av undervattensväxter