Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Tekniska och naturvetenskaplig uppdrag

Yoldia har specialkunskaper inom områdena vattenekologi, ekotoxikologi, sedimentologi, miljökemi och hydrologi. Företaget Yoldia har funnits sen 1992. Personalen är naturvetenskapligt högutbildad samt har stor erfarenhet i många olika slags projekt. Yoldia arbetar med både tekniska utredningar och miljöutredningar. Yoldia utför kontroll av entreprenörers arbeten när det gäller uppfyllande av tekniska- och miljömässiga krav. Yoldia håller i myndighetskontakter (tex Sjöfartsverket, Sjöpolisen och Länsstyrelser) med avseende på b.l.a miljökontroll, tekniska krav, vattendjup, muddringsdjup och utprickning.

Ej publicerade projekt

Yoldia har sen starten 1992 utfört och utför flera projekt än vad som redovisas på hemsidan Endast några valda projekt publiceras här. Detta beroende på att de inte är offentliga, ännu inte får offentliggöras eller att de bedöms ha ett mindre nyhetsvärde.


Bottenfaunaundersökning i Bråviken. Upptag av 1,8 meter lång sedimentkärnor i Umeå hamn. Kartering av potentiella gifttunnor i Bengstfors.


Miljökontroll med anledning av Stockholms hamnars ombyggnad av hamnarna i Norvik.

Mätbåten ORIGO

Ofta står ORIGO beredd på trailer i Huddinge
Om ORIGO är i vattnet så klicka här för att se var båten befinner sig »

ORIGO är 7,5 meter lång kan ta fem passagerare och har en topphastighet på 35 knop.

ORIGO är till och från stationerad i Stockholms skärgård eller så finns ORIGO beredd på en båttrailer i Hudddinge. När ORIGO är på land så sker transporten snabbt med en bil och båttrailer till arbetsområdet. Tex så tar det ca 1,5 timme från start i Huddinge till ORIGO ligger i vattnet vid Värtahamnen. ORIGO har utfört arbeten från Falkenberg i söder till Umeå i norr.

ORIGO kan vid behov utrustas med Yoldia:s avancerade GPS:er, ekolod, Side scan sonar, sedimentprovtagare, vattenprovtagare, mätsonder, strömmätare, undervattenskameror, kranar och vinschar. I hytten finns sittplatser för fem passagerare, 220V, skrivbord och värme.

ORIGO och besättning uppfyller Transportstyrelsens omfattande regelverk som ställs på båtar som används yrkesmässigt.


ORIGO ligger ibland vid Lidingö men är ofta beredd på en båttrailer i Hudddinge och transporteras enkelt med en bil till arbetsområdet. Antingen läggs båten i via en båtramp eller så lyfts båten i med hjälp av en kran.